Mendix Fit Scan

Rond is sinds 2009 Partner van Mendix en levert sindsdien hoogwaardige, complexe applicaties met onder andere zware integraties naar het SAP-domein en BI. Met onze Ronde tafelsessies en onze focusgroepen zorgen we dat onze klanten geïnspireerd worden en blijven we op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Naast ontwikkelen, trainen wij ook medewerkers van klanten en geven we advies en support vanuit onze eigen Mendix Focus groep en CoE (Center of expertise).

Onze reguliere aanpak volgt het Plan-Do-Check-Act principe om continu de kwaliteit te blijven verbeteren. Hierbij hanteren we een Agile werkwijze, waarbij onze opdrachten vanaf aanvang van het project starten met een ontwikkelfase en gecontinueerd worden in een verbeter- en beheertraject.

Proces

Omdat wij van nieuwe opdrachtgevers verzoeken kregen om reeds gebouwde Mendix-applicaties in beheer te nemen c.q. door te ontwikkelen, hebben we een acceptatieprocedure in het leven geroepen: de Mendix Fit Scan. Met deze scan zijn we in staat om een goed beeld te verkrijgen van de huidige situatie en kunnen we samen met de opdrachtgever bespreken hoe de transitie in goede banen kan plaatsvinden.

In dit gehele proces voeren wij een analyse uit op het bestaande project/de applicatie waar we specifiek kijken waar de verbeterpunten liggen. Kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de code, microflows of andere onderdelen zoals integraties staan hierin centraal. Met behulp van de door Mendix opgestelde Best Practices wordt de applicatie doorgelicht om te reviewen aan welke aspecten er goed of minder goed wordt voldaan.

Rond beschouwt de Mendix Fit Scan als een levend document dat regelmatige aanpassing behoeft om actueel te blijven. De basis blijft hetzelfde, maar bij aanpassingen op het Mendix platform of de Modeler zal de Mendix Fit Scan ook worden aangepast. Daarnaast wordt per applicatie en omgeving ook specifiek gekeken naar respectievelijk de gebruikte versie en de ter plaatse geldende architectuur, waarmee altijd een mate van maatwerk wordt toegepast.

 

 

 

 

Wilt u meer weten over dit proces of heeft u interesse in een Mendix Fit Scan voor uw huidige project? 

Neem dan vrijblijvend contact op via mendix@rond.nu