Data Science

Data is beschikbaar

Door de digitalisering hebben alle bedrijven data beschikbaar. Deze data kan gebruikt worden op verschillende manieren, zoals het bevestigen van de aanwezige kennis, maar ook het verkrijgen van nieuwe informatie welke tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Inzichten uit data

Met behulp van Data Science, wat complementair is aan Business Intelligence en Enterprise Apps, kunnen deze (nieuwe) inzichten uit data naar boven worden gehaald. Data science maakt gebruik van technieken uit de wiskunde, statistiek, informatiekunde en computer science om structuren in data te herkennen, kennis uit data te destilleren en data gedreven beslissingen te maken.

Daarbij kunnen de volgende stappen onderscheiden worden:

  • Beschrijvende analyse (descriptive analytics) vertelt je wat in het verleden gebeurd is. Dit gebeurt veelal aan de hand van dashboards en rapportages.
  • Verklarende analyse (data discovery of diagnostic analytics) brengt verbanden in de data aan het licht en maakt inzichtelijk waarom iets in het verleden is gebeurd.
  • Voorspellende analyse (predictive analytics) doet aan de hand van de bestaande data uitspraken over wat er waarschijnlijk in de toekomst gaat gebeuren.
  • Voorschrijvende analyse (prescriptive analytics) gebruikt data om strategieën voor de toekomst te ontwerpen. Het geeft antwoord op de vraag welke (zakelijke) beslissingen het beste genomen kunnen worden.

 

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Data Science kan bieden? Neem dan vrijblijvend contact op met rond om te bespreken wat rond kan doen voor de data in uw organisatie!