Data & Analytics

Vandaag de dag is het aanbod van producten en diensten voor consument en burger enorm. Een dergelijke markt biedt de afnemer de mogelijkheid om gemakkelijk over te stappen van aanbieder, maar ook om diensten of producten af te nemen bij verschillende leveranciers. Dit zorgt ervoor dat de consument/burger steeds hogere verwachtingen heeft van een organisatie, resulterend in een groeiend belang voor organisaties om te focussen op het optimaliseren van klantrelaties. Dit heeft niet alleen effect op de acquisitie fase van een klantrelatie, maar ook op de groei- en retentiefase; want hoe bind je een consument/burger aan jouw organisatie in een tijd waarin er aanbod in overvloed is? Hoe zet je jouw klantdata om in waardevolle inzichten? En hoe kan je deze inzichten uiteindelijk inzetten in je organisatie om de klantrelatie te optimaliseren?

Toepasbaarheid van jouw eigen klantdata

 

Het startpunt van het ontwikkelen van een klantrelatie begint bij het begrijpen van je huidige klanten. Hoe beweegt een klant zich door jouw organisatie heen? Welke contactmoment zijn er? Welke klantsegmenten kun je identificeren? Rond kan hierin niet alleen jouw sparringpartner zijn voor het stellen van de juiste vraag, maar ook de partij die de data analyseert en op basis van deze uitkomsten adviseert in het ontwikkelingen van een strategie ten behoeve van een duurzame klantrelatie.

Ontwikkelen en optimaliseren van een duurzame klantrelatie

Als je als organisatie eenmaal inzicht hebt in je bestaande klanten en hun gedrag, kan je hierop anticiperen om te voorzien in de verwachtingen van jouw klant en deze uiteindelijk te overtreffen. Zo kan je de klantrelatie ontwikkelen/optimaliseren door de consument/burger te helpen in het voorzien van zijn/haar behoeftes door aanbevelingen te doen (cross-sell/deepsell), maar ook door het optimaliseren van de contact- en servicemomenten waarbij een persoonlijke benadering essentieel is. Benieuwd welke benadering daarin aansluit op jouw organisatie? Rond helpt je hier graag bij.

Continue monitoring en bijsturing

Naast het ontwikkelen en optimaliseren van jouw klantrelatie, ziet rond monitoring als essentieel belang. Dit betekent dat je als organisatie in staat bent om het effect te meten van je klantstrategie op de strategische KPI’s van de organisatie. Monitoring omvat zowel het vertalen van klantdata naar de juiste KPI’s voor het meten van de klantwaarde en klanttevredenheid, als het ontwikkelen van tools om de invloed daadwerkelijk te meten. Dit met als doel dat rond de handvatten geeft om jouw unieke en duurzame klantrelatie continue te kunnen door ontwikkelen.