HCI-PI Ready ?

Deze vraag heeft twee kanten, ben jij klaar voor HCI, maar ook, is HCI wel klaar voor jou?
Je zou dit niet alleen vanuit een technisch oogpunt kunnen benaderen, maar de vraag is ook of je er klaar voor bent om een integratie platform als een service af te nemen en of SAP daar wel de juiste partner voor is. In deze blog gaan we langs deze aspecten.

HCI is de oplossing

Bij de meeste informatie die over HCI terug te vinden is gaat het over de technische mogelijkheden die HCI biedt en worden er vergelijkingen getrokken met SAP PO (Process Orchestration). In het kort samengevat: HCI is een strategisch product voor SAP in hun transformatie naar een cloud bedrijf. Het heeft op dit moment nog niet alle mogelijkheden van PO, maar daaraan wordt gewerkt. De details hierover zijn ruimschoots op forums, blogs etc. terug te vinden. Voor een belangrijke oplossing bij een bedrijf als SAP mag je verwachten dat dit slechts een kwestie is van tijd. Al is het de vraag of HCI nog wel een ‘nieuwe’ oplossing genoemd kan worden, het werd immers al in 2013 gelanceerd.

In dat licht zijn sommige beperkingen niet goed te verklaren: het beperkte aantal beschikbare adapters, objecten in HCI die niet herbruikbaar zijn omdat er geen repository is, de beperkte logging/analyse mogelijkheden, beperking om maar 1 cloud connector te koppelen om on-premise systemen te ontsluiten, geen alerting mogelijkheden. Verder duurt het verkrijgen van support, afhankelijk van de prioriteit, vaak een aantal dagen.

SAP community; “I believe this is an area where SAP will continue to invest in, and I will definitely continue to keep an eye on it.”

De sterke punten van HCI zijn op dit moment de mogelijkheden die iflows bieden, de flexibilteit bij de bewerkingen op de berichtinhoud en natuurlijk de standaard content die door SAP wordt meegeleverd. Om te bepalen of HCI de oplossing is, is het vanuit een technisch oogpunt dus van het grootste belang om te controleren of de huidige mogelijkheden voldoende zijn en goed de roadmap te bestuderen.

SAP is de Partner

Bij een cloud oplossing zijn de diensten op afroep beschikbaar, waarbij men alleen betaald wanneer er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt, er is overal (via internet) toegang tot het netwerk en de resources zijn flexibel en schaalbaar. Over het algemeen kiest men voor een cloud oplossing omdat men tegen zo laag mogelijke kosten maximaal flexibel wil zijn.

De kosten voor SAP HCI zijn subscription gebaseerd en de resources zijn schaalbaar. Maar waardoor wordt de mate van flexibiliteit voor je integratie bepaald? In mijn beleving biedt een cloud een oplossing waarbij de eindgebruiker het gereedschap wordt geboden waarmee hij of zij volledig zelf in staat is om het werk uit te voeren. Dit is in de basis allemaal aanwezig bij SAP al mag de gereedschapskist nog wel wat voller, daarentegen bieden ze wel veel standaard content aan. De monitoring wordt gedeeltelijk door SAP uitgevoerd, de eigen gebruikers hebben voor monitoring beperkte mogelijkheden. Men moet bij incidenten al snel hulp vragen bij SAP en dat vergt meer tijd dan wanneer dit in de eigen organisatie gedaan kan worden.

Ready?

We zien in SAP HCI een veelbelovende oplossing, maar de ontwikkeling ervan duurt langer dan verwacht en we zien de beperkte eigen monitoring mogelijkheden als een risico. SAP is een groot bedrijf met alle voor- en nadelen die daarbij horen. Om de beoogde flexibiliteit, die bij een cloud oplossing hoort te bereiken, moet HCI op passende manier worden ingezet.