Data geletterdheid

Zonder data, is het een mening

Effectief gebruik van data is onderdeel van elke bedrijfsstrategie. Edwards Deming, wellicht de eerste Data Scientist zei het al midden 20ste eeuw: “without data you’re just another person with an opinion”. De legendarische engineer, bekend van de Plan Do Check Act cycle, slaat de spijker op zijn kop. Zonder inzicht in data nemen mensen besluiten op basis van instinct, speculatie of gekende theorieën. Het risico van sturing op foutieve aannames is daarbij groot. Wat geldt voor mensen, geldt ook voor afdelingen, organisaties en ketens.

Data geletterdheid en cultuur

Beslissen baseren op data vergroot de transparantie en levert sterk bewijs ter onderbouwing van besluiten en strategieën. Dat vergt van mensen wel een bepaalde data geletterdheid (Data Literacy). Data geletterdheid is het vermogen data te lezen, te schrijven en erover te spreken in de context van het proces.  Marktonderzoeksbureau Gartner schat dat er in 2030 1,5 miljard data geletterde professionals gevraagd worden. In 2021 telt de wereld er 1,5 miljoen. Nieuwe rollen als CDO, Data Scientist, Data Analist krijgen vorm. Zij brengen een vraag naar een nieuwe set aan vaardigheden en technieken met zich mee. Deze vaardigheden zijn gelukkig trainbaar en de technieken steeds meer voor handen.

Academy

rond heeft een Academy waarin de harde en de zachte vaardigheden getraind kunnen worden. De harde vaardigheden zijn de tools die gebruikt worden om de data te verzamelen, reinigen, modelleren en visualiseren. De zachte vaardigheden zijn de methoden om wat je wil bereiken, de strategieën te vertalen naar data gedreven oplossingen en een data gedreven cultuur. Zonder deze zachte vaardigheden ben je vrij naar Deming “just another person with data”. Wij bieden u trainingen die voldoen aan de hoogste standaarden op de zachte en harde vaardigheden.  Wij kunnen ook inhouse trainingen of een academy op maat verzorgen.