Data als waarde

Het Belang van Data

In 2017 signaleerde het Britse weekblad The Economist dat ’s werelds meest waardevolle grondstof niet langer olie is, maar data. In 2018 startte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) het project “Adequaat meten van de Economie” om immateriële activa beter in beeld te brengen. In 2020 startte het CBS in dat kader een onderzoek om de waarde van data in haar statistieken te vatten. Door de digitalisering van allerlei processen in de samenleving ontstaan er bewust en onbewust enorme hoeveelheden data.

Waarde van data

Deze data is in toenemende mate geld waard. De patronen en inzichten die gedistilleerd worden kunnen bijdragen aan efficiëntere bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. De business wil steeds vaker samenwerken met IT: Hoe maken we gebruik van de data die we hebben? Dat is een proces van continu leren. Naarmate het belang van data toeneemt groeit de vraag naar centrale regie en tooling voor het gericht inzetten van data. Het gebruiken van data als een asset kent naast een technische dus ook een organisatorische component.

Data rondmap

data als waarde 2Succesvolle afdelingen en organisaties mee bezig met data en waardecreatie. Dat vergt een aanpak waarin een balans tussen zakelijke meerwaarde en technische haalbaarheid wordt gestuurd. Onze Data rondmap leidt je door de verschillende fases van volwassenheid waar je als business en IT doorheen groeit.  De rondmap bevat bewezen methoden en technieken om data te onsluiten, combineren, analyseren en visualiseren, mensen op te leiden en processen te modelleren waardoor je als organisatie in kan innoveren en inspeelt op relevante trends en ontwikkelingen.