SAP BPC

Planning & forecasting

Hedendaagse financiële processen zijn veelal gebaseerd op het doen van continue forecasts. Vanwege een in toenemende mate versnellende informatievoorziening verwacht uw business dat forecasts over uw omzet en kosten up-to-date zijn en vaker dan eens per kwartaal bijgesteld worden. Middels SAP BPC (Business Planning & Consolidatie) stellen wij organisaties in staat deze processen te optimaliseren en de business te voorzien van actuele budgetten en forecasts.

Uitgebreid trackrecord

Naast implementaties voor financiële processen beschikken wij ook op het logistieke vlak over een uitgebreid track record van implementaties van SAP BPC in de vorm van demand planning-oplossingen, waarmee omzet en afzet tot op het laagste niveau geforecast kunnen worden. Daarnaast adviseren wij bij het implementeren van SAP BPC voor financial closing en concernbrede consolidaties, klik hier voor meer informatie.