QlikView trainingen

QlikView Trainingen

Als Authorised Training Partner van Qlik mogen wij Qlikview trainingen verzorgen.  Vul het formulier hiernaast in om meer informatie te ontvangen over een of meerdere trainingen.

Kijk in de trainingsagenda voor de planning van de QlikView trainingen. Geef in het opmerkingenveld aan op welke datum u de training wilt bijwonen. Mocht u gebruik willen maken van de Training Card vermeld dit dan ook in het bij uw opmerking.

Designer

Duur: 2 dagen
Doelgroep: Eindgebruiker, Business Analist, Data Architect, Project Managers
Cursus voorwaarden: Ervaring met BI oplossingen, scripting en visualiseren van data is een plus maar niet noodzakelijk
Prijs: €1300,- per persoon (excl. btw)

 

Op basis van een casus leert u de basis vaardigheden om aan de slag te kunnen met data analyse, visualisatie en self-service mogelijkheden in QlikView. Aan de hand van de theorie en demo’s zult u zelfstandig meerdere opdrachten uitvoeren om de juiste benodigde vaardigheden eigen te maken.
Naast de praktische blik op functionaliteit in QlikView wordt er aandacht geschonken aan het ontwerpen van een geschikte gebruikers interface en dieper ingegaan op visualisatie principes. U zult verschillende basis- en geavanceerde aggregatie functies eigen maken, diverse tips & tricks te zien krijgen en er wordt ingegaan op best practices voor het ontwerpen van een dashboard. Hiernaast wordt er aandacht geschonken aan het delen van inzichten met collega’s of externe partijen aan de hand van rapporten.

Cursus Beschrijving:

 • Werken met de QlikView desktop client
 • De ABC Sales applicatie
 • Het Data model
 • Tabbladen, filters en navigatie
 • Basis voor een krachtige intuïtieve gebruikers interface
 • Ontdekken van de diverse grafiektypen in QlikView
 • Begrip van data aan de hand van het data model overzicht
 • Gebruik van de Webview
 • Geavanceerde front-end scripting
 • Creëren van rapporten

Overzicht leerdoelen:

 • Demonstreren basiskennis van een data model in QlikView
 • Uitleggen op welke wijze de layout en het ontwerp van een QlikView applicatie op de best mogelijke manier te creëren
 • Uitleggen over het basis gebruik van QlikView sheet objecten
 • Identificeren, op aangeleverde behoeften, welke grafiek de beste visuele representatie vormt voor de gebruiker
Developer

Duur: 3 dagen
Doelgroep: Data Architect, Data Analist, Project Manager
Voorwaarden: QlikView Designer afgerond, Database en SQL kennis
Prijs: €1950,- per persoon (excl. btw)

 

Het volgen van de QlikView Developer cursus is een must voor het bouwen van QlikView applicaties. Kennis van het data model, creëren van de gepaste data connecties en grondbeginselen van scripting zijn kritisch voor het creëren van QlikView applicaties die uw organisatie ondersteunen met krachtige dashboards. QlikView Developer biedt u de mogelijkheid om te leren hoe in QlikView applicaties te ontwikkelen door middel van theorie, demo’s en oefeningen. De cursus vangt aan in een QlikView omgeving waarin onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld: data modelleren, synthetische sleutels en hoe de script editor te gebruiken. De QlikView Developer bereidt u voor om uw QlikView applicaties te ontwikkelen en continu te blijven verbeteren. De cursus bestaat uit een business case waarin u uw vaardigheden kan oefenen om een QlikView applicatie te bouwen vanaf het begin met vooraf bepaalde kritische prestatie indicatoren.

Cursus Beschrijving

 • Ontwikkelen en implementeren van QlikView oplossingen
 • Connect, Select en load
 • Laden van data vanuit een database
 • Synthetische sleutels
 • Data model overzicht
 • Basis data transformatie
 • Data genereren in het QlikView script
 • Best practices rondom data modelleren
 • Master Calendar
 • Mapping tables
 • Data model optimalisatie
 • Scripting en data model uitdagingen
 • Laden van kruistabellen
 • Geavanceerde berekening in sheet objecten
 • Metadata
 • QlikView Data bestanden (QVD)
 • Het optimaliseren van prestaties
 • QlikView beveiliging

Overzicht leerdoelen:

 • Creëer een data model in QlikView
 • Bouw een QlikView applicatie
 • Oplossen van datastructuur problemen
 • Toegang krijgen tot de Debugger
 • Geavanceerd gebruik maken van de script editor
 • Gebruik maken van transformatie functies in het script
 • Bespreken en oplossen van synthetische sleutels en cirkelverwijzingen
Advanced topics in Design and Development

Duur: 2 dagen
Doelgroep: Data Analist, Data Architect
Voorwaarden: QlikView Designer, QlikView Developer
Prijs: €1300,- per persoon (excl. btw)

 

Bent u klaar om uw skills naar het volgende niveau te tillen? De QlikView Advanced Topics in Design and Development training is speciaal opgesteld voor Business Analisten of Data Architecten die hun QlikView skills naar het volgende niveau willen brengen. Deze training neemt u mee door het aantal grotere onderwerpen zoals geavanceerde Set Analysis scripting, Incremental Loads, Data modelering concepten, performance en design best practices. Tijdens deze training kunt u zelf altijd onderwerpen toevoegen aan de agenda.

Cursus beschrijving:

 • QlikView data opslag
 • QlikView data modeling
 • Incremental Loads
 • Expressie berekeningen
 • Set analysis scripting
 • Gevorderde Set analysis scripting
 • Alternate states
 • additional functions
 • resouces – meta data

Overzicht leerdoelen:

 • wanneer Set analysis scripting gebruiken en hoe dit toe te passen
 • functies zoals Aggr en Hierarchy
 • bepaal je eigen sortering
 • het maken van ster schema’s en linktables
 • uitleggen van data opslag en welke impact dit heeft op performance
 • geavanceerd kleur gebruik
 • uw eigen onderwerpen of vragen
Data Visualization and Design Best Practices Using QlikView

Duur: 2 dagen
Doelgroep: Data Analist, Data Architect, Eingebruiker
Voorwaarden: QlikView Designers cursus
Prijs: €1300,- per persoon (excl. btw)

 

We leven in een tijdperk vol met informatie. Duizenden terabytes aan data worden dagelijks gecreeerd. Data visualisation and Design Best Practices using QlikView introduceert u in de wereld van visualisatie. Het creeeren van dashboards waar data op een intuitieve en begrijpelijke manier wordt gepresenteerd ontbreekt nog weleens in de praktijk. Tijdens deze training krijgt u de handvaten om data op een overzichtelijke en begrijpelijke manier te presenteren, hierbij kunt u denken aan “visualisatie principes”, “information design” en “user-centered design”. Gedurende de training wordt er een applicatie gebouwd die voldoet aan de opgestelde richtlijnen en gebruik gemaakt van uw visualisatie en QlikView skills. Dit is een training die u moet volgen als u uw visualisatie skills of QlikView skills naar een volgend niveau wilt brengen.

Cursus beschrijving:

 • Visualisatie ontwerp schetsen
 • User-Centered workflows
 • Data organiseren en presenteren
 • Omgaan met kleur en contract
 • Opmaken van grafieken
 • Werken met kleur en typografie

Overzicht leerdoelen:

 • Identificeer de verschillende aspecten van data visualisatie
 • Ontwerp user-centered workflows
 • Organiseer en structureer data
 • Creeer QlikView applicaties met alle best practices toegepast
 • Methodiek om het bouwen van applicaties te versimpelen
Server and Publisher

Duur: 3 dagen
Doelgroep: Systeem beheerders, Consultant verantwoordelijk voor QlikView server implementaties
Voorwaarden: Fundamentele kennis en ervaring met server technologie
Prijs: €1950,- per persoon (excl. btw)

 

Om QlikView uit te rollen is het aanleggen van een krachtig fundament ontzettend belangrijk. Op dit fundament kunt u het beheer, de monitoring en het uitrollen van de QlikView data analyse applicaties naar uw gebruikers goed verzorgen. De QlikView Server Publisher cursus is bedoeld voor systeem beheerders om de vaardigheden te ontwikkelen en aan te scherpen met betrekking tot product installaties, implementatie methodes, en beveiliging integratie met het QlikView platform. De cursus begint met een enkele server installatie tot meer geavanceerde configuraties waarin QlikView Server en Publisher geconfigureerd worden.Hiernaast wordt ingegaan op schaalbaarheid van het Qlik platform en het beheer van grote complexe enterprise implementaties.

Cursus Beschrijving

 • Diverse implementatie scenario’s
 • Server componenten en architectuur
 • Licenties configuren
 • QlikView server configuratie – QMC
 • Security van apps en data
 • Gebruikers en documenten beheren
 • Social Data Discovery
 • Monitoren van server prestaties
 • Geavanceerde administratie
 • Meervoudige Server en distributie implementatie
 • Problemen oplossen

Overzicht leerdoelen:

 • Begrip van de architectuur en componenten van de QlikView Server en Publisher
 • Standaard installatie en het configureren van de QlikView Server en Publisher op een server
 • Toevoegen, beheren, distribueren en het beveiligen van QlikView applicaties en data
 • Geavanceerde beheersopdrachten gebruik makend van meervoudige QlikView Server en Publisher configuraties
 • Identificeren van de configuratie opties voor het clusteren van QlikView servers
 • Identificeren van hulpmiddelen die de QlikView Server Publisher omgeving monitoren en beheren
Create reports with Qlik NPrinting

Duur: 1 dag
Doelgroep: Data Analist, Eindgebruiker
Voorwaarden: Kennis hebben van het ontwerpen van QlikView en/ of Qlik Sense applicaties
Prijs: €650,- per persoon (excl. btw)

 

De Creëer rapporten met Qlik Nprinting training is bedoeld voor business users en business analisten die de behoefte hebben om statische rapporten te ontwikkelen en te distribueren vanuit een QllikView of Qlik Sense omgeving. De cursus behandelt onder andere de volgende onderwerpen: Web console configuratie, genereren van rapporten (QlikView en Qlik Sense) , Newsstand omgeving,  rapport distributie naar bijvoorbeeld Excel, Word, PDF of PowerPoint en het beheer van gebruikers.

Cursus beschrijving

 • Qlik NPrinting overzicht
  • Introductie Qlik NPrinting
  • Qlik NPrinting process stromen
 • Rapport ontwikkeling
  • PowerPoint rapporten
  • Word rapporten
  • Excel rapporten
  • PixelPerfect rapporten
  • HTML rapporten
  • Filters and other rapporten
 • Rapport toegang en distributie
  • Publiceren van rapporten
  • Beveiliging van rapporten

Overzicht leerdoelen:

 • Hoe past Qlik NPrinting binnen het Qlik portfolio.
 • Uitleg van de product componenten en de architectuur.
 • Beschrijven van het installatie process.
 • Configureren Qlik NPrinting Web Console.
 • Creeëren van Qlik NPrinting Apps and data connecties.
 • Ontwikkelen van rapporten gebaseerd op enkelvoudige en meervoudige bronnen van zowel QlikView en Qlik Sense.
 • Toepassen van filters en voorwaarden aan Qlik NPrinting rapporten.
 • Beheren van ontvangers van rapporten en het distribueren van rapporten op meerdere manieren.
 • Creeëren van gebruikers en beveiligings rollen.
 • Distribueren van rapporten met data reductie gebaseerd op ontvangers
Inschrijfformulier opleidingen Qlikview
Bezig met versturen