Het rond DNA

partner voor grote en middelgrote organisaties
op het gebied van Data & Analytics en Enterprise Apps

Data geletterdheid

Effectief gebruik van data is onderdeel van elke bedrijfsstrategie. Edwards Deming, wellicht de eerste Data Scientist zei het al midden 20ste eeuw:
“without data you’re just another person with an opinion”.

Data als waarde

Naarmate het belang van data toeneemt groeit de vraag naar centrale regie en tooling voor het gericht inzetten van data. Het gebruiken van data als een asset kent naast een technische dus ook een organisatorische component.

Customer journey

De verwachtingen van de mens als consument of burger in relatie met organisaties blijven groeien. Het uitwerken van de Customer Journey helpt jouw organisatie de relatie met jouw klant in elke levensfase passend in te richten.